(1)
Przybyłowicz, O. M. Źródła dochodów Klasztoru Klarysek W Gnieźnie Pod Koniec XVI Wieku Na Podstawie rękopisu „Regestrum 1593”. KHKM 2020, 68, 171-186.