(1)
Klonder, A. Paul Friedeborn, Opis Miasta Szczecina, Oprac. I przekĊ‚. Agnieszka Borysowska, Warszawa 2016 [notka]. KHKM 2020, 68, 254-256.