(1)
Bogucka, M. Raimo Pullat, Tõnis Liibek, Oma Alma Mater, It Otsimas. Enne Teist maailmasőda Europaa tehnikakőrgkoolidest vőrsunud Eesti Insenerid Ja Architekdit [notka]. KHKM 2020, 68, 256-257.