(1)
Jędrzejewska, S. Analizy trwałych izotopów a Problem Pochodzenia Słowian. Zarys Metod I Pytania O Perspektywy Badawcze. KHKM 2020, 68, 399-414.