(1)
Klonder, A. Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie Na Lubelszczyźnie, Lublin 2019 [recenzja]. KHKM 2020, 68, 428-433.