(1)
Klonder, A. Wojciech Tygielski, W podróży Po Europie. Studia Z dziejów Kultury nowożytnej, Red. Anna Kalinowska, Warszawa 2019 [recenzja]. KHKM 2020, 68, 613-614.