(1)
Związek, T. Mechanizmy Poboru podatków Nadzwyczajnych Na początku XVI W. Na przykładzie Kaliskich rejestrów Poborowych. KHKM 2022, 70, 3-33.