(1)
Bis, W. Wilczyska – Mieszkalno-Obronna Siedziba Na Pograniczu Mazowsza I Małopolski Z końca XV – Drugiej połowy XVII Wieku. KHKM 2021, 69, 301-320.