(1)
Penkała-Jastrzębska, A. Świat Kultury Materialnej Na Magnackim Dworze Na przykładzie rejestrów majątkowych Anny Katarzyny Z Sanguszków Radziwiłłowej Z Lat 1738–1741. KHKM 2021, 69, 101-120.