(1)
Górzyński, M. W Stronę Procesualnej Historii Architektury. Propozycje Metodologiczne. KHKM 2022, 70, 97-114.