(1)
Kozdrach, M. Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki W Kaplicach zwoleńskiego kościoła W świetle Metryk Parafialnych. KHKM 2022, 70, 201-230.