(1)
Klonder, A. Piotr Miodunka, Społeczność małych Miast południowej Małopolski Od końca XVI Do końca XVIII Wieku. KHKM 2022, 70, 115-117.