(1)
Kowalczyk, M.; Żołądź-Strzelczyk, D. Żywienie Dziecka W Polskiej Rodzinie Szlacheckiej W Drugiej połowie XVIII Wieku Na przykładzie Stasia Tretera. KHKM 2022, 70, 419-433.