(1)
Kowalczyk-Heyman, E. Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Czerskiej W średniowieczu, Z. 1 A – Cychry. KHKM 2022, 70, 258-259.