(1)
Klonder, A. Chłopi Na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej Do czasów uwłaszczenia. KHKM 2022, 70, 363-366.