(1)
Čelkis, T. Realne I wyobrażone Granice I rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, Red. Dorota Michaluk. KHKM 2022, 70, 507-512.