(1)
Rottermund, K. Janusz Musialik, Fisharmonia W Kulturze Ziem Polskich XIX I XX Wieku. KHKM 2022, 70, 520-521.