(1)
Mencfel, M. Anna Sobecka, Obrazowanie Natury W nowożytnym Gdańsku. O Kulturze Kolekcjonerskiej Miasta. KHKM 2023, 71, 219-224.