(1)
Klonder, A. Między Prowincjonalizmem a nowoczesnością. Przeobrażenia Gdańska Na Tle procesów Modernizacyjnych Wschodnich Prowincji Prus W XIX Wieku. KHKM 2023, 71, 527-533.