(1)
Związek, T. Młynarstwo W państwie Zakonu krzyżackiego W Prusach W XIII–XV Wieku (do 1454 r.), Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 [recenzja]. KHKM 2014, 62, 292-302.