(1)
Przybyłowicz, O. M. Rachunki Za Pogrzeby sióstr Norbertanek Klasztoru Na Zwierzyńcu (XVII–XVIII Wiek). KHKM 2014, 62, 431-440.