(1)
Jankowski, A. Splendor pędzlem Kreowany : Dekoracje ścienne Jako Wyraz Ambicji benefaktorów świątyń Drewnianych Wielkopolskiej Prowincji. KHKM 2014, 62, 488-498.