(1)
Opioła-Cegiełka, M. Polskie Poradniki Gospodarstwa Domowego Z Drugiej połowy XIX I początku XX Wieku O służących : Między Wzorcem a Realiami. KHKM 2014, 62, 587-594.