(1)
Wnęk, J. Polska Literatura Rolnicza 1795–1918: (podręczniki, Poradniki, Prasa). KHKM 2014, 62, 596-612.