(1)
Kowalczyk-Heyman, E. Znalezisko Kolejnej średniowiecznej rękojeści Antropomorficznej W Polsce. KHKM 2014, 62, 625-635.