(1)
Zachara-Związek, U. Legaty Testamentowe Mieszczan Krakowskich Na Rzecz kościoła I Klasztoru bernardynów Na Stradomiu W Drugiej połowie XV Wieku. KHKM 2015, 63, 29-40.