(1)
Jankowski, A. „Pierwszy” W toruńskim Panteonie Ludzi Nauki I Sztuki. Uwagi O książce Gwido Chmarzyński I Jego dzieło „Sztuka W Toruniu” [artykuł Recenzyjny]. KHKM 2015, 63, 157-160.