(1)
Domżał, R. Nowoczesne Techniki Dokumentacji Zabytkowych łodzi I statków. KHKM 2015, 63, 535-540.