(1)
Kajzer, L. Źródła I materiały Do dziejów Szlachty województwa Sandomierskiego W XVI-XVIII Wieku, T. 2: Inwentarze dóbr Ziemskich Z XVII–XVIII Wieku (cz. 1), wstęp I Oprac. J. Pielas, Kielce 2013 [recenzja]. KHKM 2016, 64, 127-134.