(1)
Popiołek, B.; Kicińska, U. Panie Zamoyskie: Anna Franciszka Z Gnińskich, Teresa Z Potockich I Urszula Z Kalińskich — Okruchy Biografii W świetle Korespondencji I aktów Ostatniej Woli. KHKM 2017, 65, 19-38.