(1)
Ulicki, B. Instrumenty Prawne Ochrony przeciwpożarowej W Miastach Polskim Przedrozbiorowej, Maurycy Zajęcki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, Ss. 340 : [recenzja]. KHKM 2017, 65, 271-278.