(1)
Kowalczyk-Heyman, E. „Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny", Nr 1-4, 2013-2016. KHKM 2017, 65, 279-279.