(1)
Przybyłowicz, O. M. Źródła Do Poznania Gospodarki W Dobrach Wiejskich Klarysek gnieźnieńskich Od końca XVI Do schyłku XVII Stulecia. KHKM 2017, 65, 447-459.