(1)
Adamska, D. W Sprawie Lokalizacji Cmentarzy żydowskich Na średniowiecznym Śląsku. KHKM 2018, 66, 3-19.