(1)
Klonder, A. Źródła I materiały Do dziejów Szlachty województwa Sandomierskiego W XVI–XVIII Wieku, T. 2: Inwentarze dóbr Ziemskich Z XVII–XVIII Wieku (cz. 2), wstęp I Oprac. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Jacek Pielas, Kielce 2016 [omówienie]. KHKM 2018, 66, 116-117.