Klonder, A. (2018). Diariusz podróży po Europie (1682–1688), Jan Michał Kossowicz, oprac. i wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017 [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 248–250. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1013