Klonder, A. (2018). Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum okręgowym w Toruniu 9 czerwca — 15 października 2017, red. J. Arszyńska, L. Lewandowska, A. Mierzejewska [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(4), 605–605. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1036