Klonder, A. (2018). Przemysł chemiczno-farmaceutyczny na Kujawach i Pomorzu Gdańskim (1918/20–1950), Wojciech Ślusarczyk, Dariusz Chyła, Bydgoszcz 2017 [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(4), 606–607. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1037