Klonder, A. (2019). Nalewka srebrna z miednicą - atrybut elitarnej kultury stołu we wczesnonowożytnej Europie Środkowej.Uwagi wstępne. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), 41–53. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.003