Jankowski, A. (2019). Restauracja drewnianej architektury sakralnej w uwarunkowaniach prawnych doby zaborowej. Uwagi na podstawie zapisów źródłowych wielkopolskiej prowincji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), 93–112. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.1.006