Błońska, D. (2019). Wóz Michała Drzymały. Historia narodowej pamiątki. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(2), 275-285. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.2.007