Klonder, A. (2019). Świat materii w testamentach szlachty czeskiej i polskiej z XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(4), 449–488. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.4.004