Przybyłowicz, O. M. (2020). Źródła dochodów klasztoru klarysek w Gnieźnie pod koniec XVI wieku na podstawie rękopisu „Regestrum 1593”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), 171–186. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.2.003