Kizik, E. (2020). Gdańskie testamenty reciproce i praktyka tworzenia inwentarzy mienia w XVII–XVIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), 205-222. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.2.005