Klonder, A. (2020). Paul Friedeborn, Opis miasta Szczecina, oprac. i przekĊ‚. Agnieszka Borysowska, Warszawa 2016 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), 254-256. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2392