Jędrzejewska, S. (2020). Analizy trwałych izotopów a problem pochodzenia Słowian. Zarys metod i pytania o perspektywy badawcze. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(3), 399–414. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.3.007