Klonder, A. (2020). Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, K. Seroka, Warszawa 2018 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(3), 421–428. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2492