Klonder, A. (2020). Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin 2019 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(3), 428–433. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2493