Majewski, M. Łukasz. (2020). Młynarstwo i piekarstwo w Piotrkowie w XVI–XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(4), 533-554. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.4.005