Duma, P., Piekalski, J., Latocha, A., Pietruszka, M., Jaworski, K., & Mackiewicz, M. (2020). Młyn Dolny w Bystrzycy na Pogórzu Kaczawskim. Zanik młynarstwa tradycyjnego w czasach industrializacji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(4), 555-580. https://doi.org/10.23858/KHKM68.2020.4.006